Dutch Venue Association

100% zekerheid door eventlocatiekeurmerk!

Hart van Holland is sinds april 2017 lid van de Dutch Venue Association. De DVA vertegenwoordigt, ondersteunt en verbindt de diverse evenementenlocaties met elkaar met als doel elkaar te versterken en kwaliteit te waarborgen.

Dutch Venue Association

Zeven zekerheden

Locaties van Dutch Venue Association onderscheiden zich altijd op basis van authenticiteit en professionaliteit en worden bij toetreding gecontroleerd aan de hand van DVA’s Zeven Zekerheden waarin eisen worden gesteld aan ondermeer:

  • Het voldoen aan en hanteren van alle Wet- & Regelgeving
  • Het hanteren van strikte normen t.a.v. naleving van ARBO, RI&E en BHV procedures
  • Personeels- en opleidingsbeleid
  • Maatschappelijk ondernemen
  • Optimale veiligheid
  • Solvabiliteit en verzekeringen
  • Transparante bedrijfsvoering en hanteren van duidelijke leveringsvoorwaarden

DVA locaties controleren elkaar aan de hand van een checklist. Om de kwaliteit te borgen wordt de certificering door de onafhankelijk voorzitter van DVA gecontroleerd. Locaties die voldoen aan de eisen zijn herkenbaar aan het Dutch Venue Association Certified Venue logo.

Dutch Venue Association

Voor ondernemers

Ruim vijftig zelfstandige, toonaangevende, professionele Nederlandse evenementenlocaties werken sinds april 2017 samen onder de naam Dutch Venue Association.

Bij de leden van de Dutch Venue Association zijn honderden medewerk(st)ers dagelijks bezig met het verzorgen van de professionele verhuur van evenementenlocaties en ondersteuning bij de organisatie van evenementen in de breedste zin des woord. De locaties van Dutch Venue Association realiseren gezamenlijke een omzet van ruim 200 miljoen euro. De vereniging heeft een door de leden gekozen bestuur die op haar beurt een onafhankelijke voorzitter en secretariaat aanstuurt.